+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
  KRS 0000 518 797 |   Bip

Strona 1 z 4

Wniosek o przyjęcie w poczet podopiecznych i otwarcie subkonta.

Zaznacz odpowiednia pozycję.
DANE OSOBOWE OSOBY PROSZĄCEJ O POMOC (osoba pełnoletnia, opiekun prawny jeżeli występuje w jej imieniu).
Pola oznaczone (*) są wymagane
Proszę wpisz swoje imię i nazwisko.
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowe dane
Podaj swój adres mailowy
Powtórz swój adres mailowy
Wprowadź hasło
Hasła są niezgodne!
Adres zamieszkania oraz kontakt:
Podaj miejscowość zamieszkania.
Podaj ulicę wraz z numerem mieszkania
Nieprawidłowy format danych wpisz w postaci np: (12-234)!
Nieprawidłowe dane
Nic nie wybrałeś.
Tylko liczby prosze!
DANE OSOBOWE OSOBY, KTÓREJ PROŚBA DOTYCZY.
Podaj imię i nazwisko osoby potrzebującej wsparcia
Niepoprawny PESEL
Nieprawidłowe dane tylko cyfry.
PROSIMY O ZAZNACZENIE, JAKIEJ POMOCY OCZEKUJĄ PAŃSTWO OD FUNDACJI:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Zaznacz odpowiednią opcję
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Wczytaj plik w formacie .jpg .pdf wielkość pliku do 7mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .pdf . png wielkość pliku do 8mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .pdf wielkość pliku do 1mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .png wielkość pliku do 3mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .png wielkość pliku do 3mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .png wielkość pliku do 3mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .png wielkość pliku do 3mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .pdf .png wielkość pliku do 2mb
Musisz przeczytać i zaznaczyć wszystkie elementy

Wesprzyj Nas Darowizną

Fundacja Zbieramy Razem

Adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/107-108, 81-383 Gdynia

Email: fundacja@zbieramyrazem.org

KRS 0000 518 797