+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
  KRS 0000 518 797 |   Bip

Strona 1 z 2

Zostań E-wolontariuszem (wniosek)

Zaznacz odpowiednia pozycję.
DANE OSOBOWE WOLONTARIUSZA.
Pola oznaczone (*) są wymagane
Proszę wpisz swoje imię i nazwisko.
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowe dane
Podaj swój adres mailowy
Adres zamieszkania oraz kontakt:
Podaj miejscowość zamieszkania.
Podaj ulicę wraz z numerem mieszkania
Nieprawidłowy format danych wpisz w postaci np: (12-234)!
Nieprawidłowe dane
Nic nie wybrałeś.
Tylko liczby prosze!
PROSIMY O ZAZNACZENIE, JAKI RODZAJ ŚWIADCZENIA E-WOLONTARIATU MOŻESZ ZAOFEROWAĆ FUNDACJI:
Nieprawidłowe dane
Wczytaj plik w formacie .jpg .pdf i .png wielkość pliku do 3mb
Wczytaj plik w formacie .jpg .pdf . png wielkość pliku do 2mb
Tylko liczby prosze!
Musisz przeczytać i zaznaczyć wszystkie elementy
Nieprawidłowe dane

Wesprzyj Nas Darowizną

Fundacja Zbieramy Razem

Adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/107-108, 81-383 Gdynia

Email: fundacja@zbieramyrazem.org

KRS 0000 518 797