+48 583 801 311   fundacja@zbieramyrazem.org
  KRS 0000 518 797 |   Bip

Internetowy System Wnioskowy (ISW) Fundacji Zbieramy Razem

Witamy w Internetowym Systemie Wnioskowym (ISW) Fundacji Zbieramy Razem.

Celem aplikacji internetowej jest umożliwienie złożenia kwestionariusza w formie elektronicznej o przyjecie w poczet podopiecznych fundacji, a tym samym utworzenia subkonta do gromadzenie funduszy na realizację pomocy dla naszych podopiecznych, zgodnie z zapisami statutowymi Fundacji Zbieramy Razem.

Przesyłanie informacji dotyczących Wniosku i Porozumienia

Składając wniosek zgadzasz się na e-mailowe przesyłanie informacji dotyczących wniosku i Porozumienia zawartego na jego podstawie.

Kroki składania wniosku:

Krok 1 - Przygotuj dowód osobisty, skany orzeczenia o niepełnosprawności i innych dokumentów medycznych np: (wypisy ze szpitala, opinie lekarskie, wyciąg z ZIP), 

Krok 2 - Przygotuj w formie elektronicznej treść apelu.

Krok 3 - Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty. Po przesłaniu dokumentów odbierz pocztę mailową i potwierdź przesłanie wniosku.

Krok 4 - W przypadku pozytywnej odpowiedzi zostanie Ci przesłane mailem porozumienie dotyczące otwarcia subkonta.

Krok 5 - Pracownicy umieszczają treść apelu na stronie internetowej. mogą poprosić o dodatkowe materiały, zdjęcia czy informacje.

Krok 6 - Zostaje utworzone subkonto oraz login i hasło do ISW w celu wymiany informacji i obiegu dokumentów.

Krok 6 - Aktywnie uczestniczysz w zbieraniu funduszy na cel podpisany w porozumieniu i zgodnie z regulaminami fundacji.

 

Aby złożyć wniosek o przyjęcie w poczet podopiecznych i otwarcie subkonta w Fundacji kliknij poniżej.

 

Wnioskuj Online

Wesprzyj Nas Darowizną

Fundacja Zbieramy Razem

Adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13/107-108, 81-383 Gdynia

Email: fundacja@zbieramyrazem.org

KRS 0000 518 797